PREČO MÁME
OČI PRE PLAČ
... pretože sa nám ťažko pozerá na nárast a podporu extrémizmu v našej krajine, a to dokonca aj na miestach, ktoré majú s dôsledkami takéhoto pohľadu na svet svoju vlastnú tragickú skúsenosť.
Tak ako obce Kľak a Ostrý Grúň, ktoré boli po potlačení Slovenského národného povstania takmer vyvraždené a vypálené nacistami s pomocou Hlinkových gárd.
Aby sme na to upozornili, „rozplakali“ sme *súsošie matky brániacej dieťa, ktoré je v obci Ostrý Grúň súčasťou pamätníka na pamiatku tragických udalostí z januára 1945.
*Pomník umučených občanov – národná kultúrna pamiatka

Autormi súsošia matky brániacej dieťa z roku 1965 sú J. Chrobák a J. Podzimková-Mráčková. Pomník sa nachádza v spodnej časti obce na mieste zavraždenia občanov.
V nedeľu 21. januára 1945 nemecké nacistické ozbrojené zložky v spolupráci so slovenskými kolaborantmi zavraždili celkovo 148 obyvateľov obcí Ostrý Grúň a Kľak a obe obce následne vypálili. Udalosti patria spôsobom vykonania k najbrutálnejším vojnovým zločinom na území Slovenska.
300
mala jednotka Edelweiss, ktorá vykonala „trestnú“ akciu v obciach. Z toho 120 členov mal slovenský oddiel, ktorému velil Ladislav Nižňanský.
A napriek tomu...
63,11 %
hlasov tu získal kandidát extrémistov – a stal sa víťazom druhého kola župných volieb v roku 2013 v obci Kľak rovnako na prvom mieste s 52, 31%
16,93 %
hlasov tu získala extrémistická strana v Parlamentných voľbách v roku 2016 a stala sa tak druhou najsilnejšou stranou
33,52 %
hlasov tu získal kandidát extrémistov v župných voľbách v roku 2017 a skončil druhý /v obci Kľak 23, 45% 2. a 3. miesto
26,31 %
hlasov zabezpečilo kandidátovi extrémistov tesné víťazstvo v prvom kole prezidentských volieb v roku 2019/v susednom Kľaku skončil druhý s 19,38 %

Autori projektu

Kto sme
Rôznorodá skupina občianskych aktivistov, učiteľov, študentov, pracujúcich, podnikateľov, občanov, bez akejkoľvek podpory politických strán. Spája nás viera v hodnoty slobody a demokracie a nie je nám ľahostajná hrozba extrémizmu a antisystému, ktorý má nielen na Slovensku vzrastajúcu podporu.
Prečo to robíme
Myslíme si, že extrémizmus, populizmus a tzv. antisystém neprinášajú reálne riešenia a všeobecné dobro pre spoločnosť. Je nebezpečné, ak sa do rúk predstaviteľov týchto prúdov dostáva čoraz viac moci. Cítime potrebu na to upozorňovať najmä v období blížiacich sa parlamentných volieb.

Čo je hlavnou myšlienkou našej kampane?

Poukázať na fakt, ako rýchlo dokáže naša spoločnosť zabúdať na zlo. A ako dokážu extrémistické názory, organizácie a politické strany využiť frustráciu národa na šírenie svojich demagogických tvrdení a riešení. Radi by sme upozornili na skutočnosť, že tento prístup si, žiaľ, často osvojujú aj mladí ľudia, ktorí sú našou budúcnosťou.

Prečo sme sa rozhodli pre Ostrý Grúň?

Obec Ostrý Grúň so svojimi obyvateľmi v januári 1945 doplatila na zlo menom fašizmus tým najcennejším – životmi ľudí. Po potlačení Slovenského národného povstania nacistické jednotky dôsledne prenasledovali odporcov vtedajšieho nedemokratického a neľudského režimu. Jednotka Edelweiss obec vypálila a zavraždila 64 civilistov vrátane 12 detí. Napriek tomu dnes mnohí obyvatelia vo voľbách svojím hlasom podporujú extrémistickú stranu, ktorá má blízko k fašistickým praktikám.

Kto stojí za našou kampaňou?

Dobrovoľníci. Jednotlivci, neziskové organizácie a skupiny ľudí, ktorým záleží na tom, aby sme na obety našich starých otcov a predkov nezabudli. Tí pre nás vybojovali pre nás slobodu a prispeli k šíreniu humanizmu, tolerancie a mieru.

Kto ju financoval?

Kampaň Oči pre plač je kategorizovaná ako „pro bono“, to znamená, že každý sa o prípravu a realizáciu kampane pričinil dobrovoľne a zadarmo. Dobrovoľníci ju financovali z vlastných zdrojov.

Ako je zaručená apolitická tvár kampane?

S myšlienkou neprišla žiadna politická strana, nie sú do nej zapojené ani žiadne fyzické osoby, ktoré sú členmi strán alebo politických hnutí. Naším cieľom nie je nikoho diskreditovať ani uraziť. Chceme poukázať na paradox súčasnej doby a hroziaci scenár, ktorý sa môže zopakovať.

Kto je primárnou cieľovou skupinou našej kampane?

Každý, kto si váži slobodu a demokraciu. Každý, kto sa zaujíma o reálne riešenia. Spoločnosť je na Slovensku vyčerpaná, neverí v štát, a preto sa utieka k extrému. História je však plná príkladov toho, že extrémizmus nevedie k riešeniu problémov, ale k vytváraniu ďalších. Často navyše nehumánnym spôsobom. Zaujať tiež chceme mladých ľudí, ktorí ešte nevedia takéto hrozby spoľahlivo vyhodnotiť a ktorí doplácajú aj na medzery v systéme vzdelávania.

V rámci kampane sme rozplakali súsošie tvoriace pamätník. Nepoškodili sme ho?

Nie. Pomník umučených občanov je národnou kultúrnou pamiatkou. Tak sme k nemu pristupovali a všetko vrátili do pôvodného stavu.

Sú nami prezentované informácie a fakty pravdivé?

K príprave a realizácii kampane sme pristupovali maximálne svedomito. Vychádzali sme z historických záznamov a faktov, ktoré sme dali na náhľad aj historikom a odborníkom na druhú svetovú vojnu, SNP a slovenský vojnový štát.